W dobie rosnących cen paliw, takich jak węgiel, gaz, olej opałowy, czy pellet coraz częściej skłaniamy się ku poszukiwaniu innych źródeł ogrzewania domu. Rozwiązaniem niosącym ze sobą korzyści nie tylko ekonomiczne, ale i wartość ekologiczną są pompy ciepła. To jedne z najbardziej efektywnych źródeł ciepła przeznaczonych do domowych instalacji grzewczych.

Zasada działania pomp ciepła

Mechanizm działania wszystkich pomp ciepła jest podobny. Nie ma tu znaczenia, z jakim rodzajem instalacji mamy do czynienia. Czynnikiem roboczym w urządzeniu jest gaz, a w celu uzyskania efektu wykorzystuje się jedno z podstawowych zjawisk fizycznych. Gaz zostaje sprężony, co powoduje proporcjonalny wzrost jego temperatury. Kiedy gaz się rozpręża (zwłaszcza w momencie przejścia ze stanu płynnego do gazowego), dochodzi do wchłonięcia z otoczenia określonej ilości ciepła. Głównym elementem każdej pompy ciepła jest zatem sprężarka. To dzięki niej czynnik grzewczy może krążyć wewnątrz urządzenia. W skrócie: parujący gaz pobiera ciepło z otoczenia. W momencie skraplania przekazuje je do instalacji i ogrzewa Twój dom.

Rodzaje pomp ciepła

Zasadniczy podział to taki, w którym urządzenia są sklasyfikowane ze względu na źródło, z jakiego pobierane jest ciepło (źródło dolne). Wyróżniamy więc następujące rodzaje:

  • Gruntowe pompy ciepła. Wykorzystują geotermalną energię skumulowaną w gruncie. Temperatura na głębokości 1,5 m nie spada poniżej 0°C, co pozwala na ekonomiczną pracę pompy.
  • Pompy ciepła powietrze/woda, w których ciepło powietrza zewnętrznego wykorzystywane jest do ogrzania wody w instalacji c.o. Jej zaletą jest to, że może być stosowana zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia budynku. Z jej pomocą jednocześnie ogrzejemy dom i podgrzejemy wodę lub tylko podgrzejemy, jeśli taka nasza wola.
  • Pompy ciepła powietrze/powietrze. Ciepłe powietrze z zewnątrz trafia do instalacji powietrznego ogrzewania i jest nadmuchiwane do pomieszczeń.
  • Pompy ciepła korzystające z energii hydrotermalnej. Jak sama nazwa wskazuje, urządzenia te wykorzystują energię hydrotermalną skumulowaną w wodach podziemnych, powierzchniowych i morskich.

Pompa ciepła HTi 20
powietrze-woda

SZCZEGÓŁY